I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E-Bildiriler Kitabı
I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E-Bildiriler Kitabı

I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E-Bildiriler Kitabı

Görüntüleme
sayısı: 16948
Üretici: Müzik Eğitimi Yayınları
Ürün Kodu: 9786054957170
Çeviri Editörü :Tarkan Tazıcı
Türü :PDF Dosyası
Basım Tarihi :Eylül 2015
Boyut :21.00 cm x 29.00 cm
Sayfa Sayısı:540
Stok Durumu: Stokta var
25.00TL 20.00TL
1 ya da daha fazla 20.00TL
Miktar: Sepete Ekle
0 yorum  0 yorum  •  Yorum Yap
İÇİNDEKİLER

 
SÖZEL BİLDİRİLER
Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl İllerindeki Delilo Oyununun Karşılaştırmalı Analizi                                                
Abdulmenaf Korkutata & Kürşad Gülbeyaz

Bir Halk Çalgısından Daha Fazlası: Tar                                                                                                                   
Ahmet Serhat Turunç

Dört Farklı Ülkeden Örnekler Üzerinden Balkan Halk Dansları Müziğinde Kontrbasın Kullanım Şekli                  
Arda Eravcı & Sevda Can

Mahalli Dil Kültürünü Bilmeyen Derlemecilerin, Geleneksel Müziğe Olumsuz Etkileri                                     
Aşkın Çelik & Can Doğan
Azerbaycan'da Koro Sanatının Oluşumu ve Gelişim Yolları Hakkında                                                                
Aynur Humbatova
Türk Halk Oyunlarının Sahnelenme Sürecinin Oyunlar ve İlgili Unsurlar Üzerinde Yarattığı Değişimler         
Bülent Kurtişoğlu & Arda Eravcı

Obezite ve Dans; Halk Oyunları Örneklemi                                                                                                          
Bülent Kurtişoğlu & Gülsüm Hatipoğlu Özcan & Sancar Özcan

İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Celaliye Mahallesi’nde Yaşayan Patriyotların Düğün Geleneklerinde Müzik ve Oyun Bağlamında 1960’lardan Bugüne Yaşanan Değişimler
Bülent Kurtişoğlu & Seren Dalay

Kültürlenme Sürecinden Formal Eğitime, Kars Âşıklık Geleneğinde Değişim ve Süreklilik: Âşık Günay Yıldız
Caner Bektaş & Elif Bektaş

Duduğun Popülerleşmesiyle Enstrümana Yansıyan Gelişmeler                                                                             
Cem Ekmen

Multidisipliner Bir Bilim Olarak Müzik                                                                                                                 
Deniz Aydar

Sanat, Kültür ve Siyaset Etkileşiminde W. A. Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” Operası                                 
Derya Ağca           

Diasporada Bir Kürt Müzisyen Nizamettin Ariç                                                                                                     
Ebru Avcı

Manisa Soma Cenkyeri Köyü Eşek Seyirlik Oyunu                                                                                               
Emir Cenk Aydın

Türk Müziğinde Uygulama İle Teori Farklılığı Tespiti Noktasında Kullanılabilecek Bilgisayar Yazılımları      
Emre Pınarbaşı & Ahmet Çakır

Devlet Müzik Kurumlarının Hedeflenen Başarısında “Müzik Yöneticisi”                                                            
Esin De Thorpe Millard

Halk Danslarına Çalgısal Eşlikte Geleneksel İcra Biçimi  “Ayağa Çalma ve Asma Davul Örneği”                     
Eyüp Uzunkaya
 
Geleneksel Halk Oyunlarında Popüler Kültür Etkileri “Gdo–Genetiği Değiştirilen Oyunlar”                           
Eyüp Uzunkaya        

Solfej Kitaplarındaki Ses Sınırı Sorunu: Lavignac 1A Örneklemi                                                                       
Faruk Yıldırım

XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Yazma Eserlerinde Mûsikî Terimleri                                                                        
Ferdi Koç

İşlevsel Halk Bilimi Kuramı Bağlamında “Kars İlinde Oynanan Şeyh Şamil Oyunu”nun İncelenmesi             
Funda Bozkurt

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Seksolekt-Müzikolekt Özellikleri:Urfa Yöresi Örneklemi
Gonca Demir

Samsun Yöresi Mübadil Düğünlerinde Geleneksel Dansların İcrası                                                                    
Gökhan Barutcu

İbradı Müziğinde Def Çalgısı                                                                                                                                
Gülay Diri

Yardımcı Piyano Dersinin Müzik Eğitiminde Yeri ve Önemi                                                                              
Güler Demirova Györffy

Mey ve Zurna’nın Halk Oyunlarının İcrasında Kullanımı                                                                                    
Gürkan Çakmak

Türk Halklarının Şarkılarında Tür Özelliği                                                                                                           
Habibe Mammadova

Avant-Garde Sanatında Çağdaş Bir Ağıt Örneği: Erdem Helvacıoğlu & Ros Bandt “Black Falcon” Eserinin İncelenmesi
Hakan Duran
Stüdyo Müzisyeni: Aranjörler ve Profesyonel Kayıt Müzisyenlerinin Görüşleri Çerçevesinde Ülkemizde Stüdyo Müzisyenliğinin Temel Özellikleri
İsmail Sınır & Halil Apaydın & Fatma Sınır

Aranjörlük, Yaratıcılık ve Teknoloji                                                                                                                     
İsmail Sınır

Orta Anadolu Türküleri ve Bozlak İcrasında “Abdal Düzeni” Kullanımının Azalması ve Sebepleri                 
Kemal Özavcı

Batılılaşma Sürecinde Osmanlı Devleti’nde Musikinin Tarihsel Gelişimi                                                           
Kürşat Korkut & Sungur Doğançay

Müzik Biliminin Öğrencilere Aşılanması                                                                                                             
Leman Mehdiquliyeva

Politik Yaklaşımların Müzik Üzerindeki Etkileri (Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı Örneği)           
Levent Değirmencioğlu

Her Yönüyle Türkiye’de Protest Müzik Olgusu                                                                                                   
M. Serkan Çakır & Banu Mustan Dönmez
 
Ud İcra Geleneğinde Süslemeler, Nota ve İcra Farklılığı
Mehmet Bitmez

Halk Danslarında Feminist Eleştirinin Gerekliliği                                                                                                
Mehmet Erdem

Yas Dansları                                                                                                                                                         
Mehmet Öcal Özbilgin & Yusuf Kurt

Halk Danslarının Zihinsel Boyutları                                                                                                                    
Mustafa Kaya & Özgür Zafer Alkaya & Funda Demirtürk

Halk Oyunları Müziklerinin Stüdyo Ortamında Yapılması ve Karşılaşılan Sorunlar                                         
Mustafa Şahin

Adana-Osmaniye Bölgesi Dans ve Müzik Kültüründe Çiftetelli                                                                         
Muzaffer Sümbül & Özgür Peker

Van’da Türkülü Oyunlar ve Dengbejlik Geleneği                                                                                               
Nihal Cömert Ötken & Cenap Güngör

Müzikal Bir Ritüel Olarak Mehteran Gösterileri                                                                                                  
Okan Sağlambilen

Leyla Gencer’in Dünya Opera Sanatının Diğer Temsilcilerine Göre Giuseppe Verdi’nin Il Trovatore" Operasının Leonora Karakteri Örneğinde Sahne Özellikleri
Osman Özel

Sûz-i Dil Makamına Dâir                                                                                                                                     
Özgen Küçükgökçe

Yaratıcı Dans ve Füg Analizi                                                                                                                                
Peyruze Rana Şimşek & Sermin Bilen

Azerbaycan Müzik Sanatının ve Eğitiminin Gelişmesinde Kadın Piyanistlerin Rolü                                          
Saide Hacıbaba Kızı Halilova

Sinema ve Müzik; Türkiye’de Film Müziği Yapmak                                                                                          
Salim Sınar

Pozisyonlu Çalış Tekniği İle Bağlama Öğretiminde Sarkma Tekniğinin İzahı                                                   
Sedat Tamay

Halk Oyunlarında Görülen Bazı Figür ve Hareketlerin Anlambilimsel Yorumu                                                
Selami Akış

Şüşter Makamı ve Geleneksel Muzik Türleri Azərbaycan Besteçilerinin Eserlerinde                                        
Shabnam Musannif Shıkhalıyeva

Keman Öğretiminde Teknolojik Unsurlardan Yararlanmanın Gerekliliği                                                          
Soner Okan

Diyarbakır’da Müziğin Sosyal Sorumluluk Bağlamında Yeri ve Önemi                                                            
Songül Çakmak

Mûsikîde Bir Hizmetkâr Liderlik Örneği Olarak Hüseyin Erbay                                                                        
Suzan Urgan & Mustafa Kemal Demirci & Nuray Mercan & Bünyamin Özgüleş
 
İstanbul - Galata Mevlevihanesi’nin Musiki Eğitimine Geçmişte ve Günümüzde Katkıları                              
Süleyman Ergişi 

Özengen Piyano Eğitimcilerinin Öğretim Uygulamaları                                                                                      
Tarkan Yazıcı & Şefika İzgi Topalak

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kürt Müziğinde Kadınların Evlilik Problemleri                                              
Tekin Çifçi

Okul Öncesi Dönemde Çalgı Eğitiminde Kullanılan Sistematik Yöntemlerde Öğretmen Faktörü                     
Tuna Taşdemir & Erhan Mert

Erzurum Yöresi Sözlü Oyun Havalarının Geleneksel Türk Sanat Müziği Kuramına Göre Ezgisel Analizi       
Turan Sağer & Zafer Akıncıoğlu

Türk Müziğinde Dörtlü Armoni Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar Üzerine Bir Çözüm Önerisi     
Turgay Akdağoğlu & Tolga Karaca

İkili Okumalar: Atatürk Dönemi Türk Romanında Batı Müziğinin Yansımaları                                                 
Uğur Morkaya

Osmanlı Toplumunda Eğlence Kültürü ve Müzik                                                                                                    
D. Volkan Karaboğa

İnsanın Vatansever Ruhta Büyümesinde Tarihi Eserlerin Rolü                                                                            
Vüqar Hümbetov

Kars Müzik Kültüründe Kullanılan Çalgılar                                                                                                        
Yakup Açar & Caner Bektaş

Ortaçağda Türk Kadını ve Avrupa Kadını                                                                                                           
Yalçın Abdulla

Doğu Romanlarının Müzik Pedagojisi ve Performans Pratikleri “Malatya Örneği”                                            
Zafer Kılınçer

Yörük Çobanlığında Müzik                                                                                                                                  
Zehra Yılmaz

20. Yüzyıl Azerbaycanda Politik Yaklaşımların Müzik Kültürüne Etkisi                                                           
Züleyha Abdulla

POSTER BİLDİRİLER
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Eğitimi I-II Derslerine Yönelik Yeterlik Algıları                           
Büşra Beyde & Tarkan Yazıcı & Ahmet Gündüz & Meral Öner Sünkür

Konservatuvar Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri                                                                        
Hasret Şiraman & Tarkan Yazıcı & Ahmet Gündüz

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Düzeyleri                                               
Melike Kolak & Tarkan Yazıcı & Ahmet Gündüz

Konservatuvar Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeyleri                                                                                         
Songül Yılmaz & Tarkan Yazıcı & Ahmet Gündüz

Konservatuvar Öğrencilerinin Aşka İlişkin Tutumları İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki                    
Şeyma Özbay & Tarkan Yazıcı & Ahmet Gündüz
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:Aralık Bilgileri'nin Önemi Solfej eğitiminde ve armoniye başlangıç eğitiminde Aralık Bilgileri ço..
70.00TL
İkinci kitabımız Müzik Eğitiminde Kuramdan Uygulamaya Oyun Dans Devinim, Şarkılarla Dil Öğretimi (Ya..
109.00TL
Birinci kitabımız Müzik Eğitiminde Kuramdan Uygulamaya Temel Kavramlar, Genel Öğretim Yöntemleri, Öz..
125.00TL
Bu kitap, eğitim müziği besteleme dersinin yanı sıra, müzik teorisi, müzik formları, eğitim müziği r..
160.00TL
Bu kitap konservatuar, eğitim fakültesi, güzel sanatlar fakültesi, güzel sanatlar lisesi, askeri mız..
70.00TL 56.00TL
4 yorum yapılmış.